عادتی که پولدار ها دارند

آموزش

تام کارلی، نویسنده آمریکایی برای مدت ۵ سال عادات روزانه ۲۳۳ پولدار و  ۱۲۸ فرد با وضع خراب مالی را دنبال کرد و کتاب پرفروش Rich Habits را نوشت.  او در این کتاب ۲۰۰ رفتار مشترک میان پولدارها را شناسایی کرده و توضیح  می‌دهد که عادات روزانه پولدارها و غیرپولدارها به شدت متفاوت است و با  توجه به عادات روزانه یک شخص می‌توان وضعیت مالی‌اش را پیش‌بینی کرد
او در مورد این طبقه پولدار که درباره‌شان تحقیق کرده نوشته: “جالب اینجاست  ۸۵ تا ۸۸ درصد میلیونرهای آمریکایی پولدارهایی خودساخته و نسل اولی  هستند.”

امروز با ۲۰ عادتی آشنا شوید که پولدارها دارند و افراد بی‌پول ندارند

تام کارلی، نویسنده آمریکایی برای مدت ۵ سال عادات روزانه ۲۳۳ پولدار و  ۱۲۸ فرد با وضع خراب مالی را دنبال کرد و کتاب پرفروش  Rich Habits  را  نوشت. او در این کتاب ۲۰۰ رفتار مشترک میان پولدارها را شناسایی کرده و  توضیح می‌دهد که عادات روزانه پولدارها و غیرپولدارها به شدت متفاوت است و  با توجه به عادات روزانه یک شخص می‌توان وضعیت مالی‌اش را پیش‌بینی کرد.
او در مورد این طبقه پولدار که درباره‌شان تحقیق کرده نوشته: “جالب اینجاست  ۸۵ تا ۸۸ درصد میلیونرهای آمریکایی پولدارهایی خودساخته و نسل اولی  هستند.”
امروز با ۲۰ عادتی آشنا شوید که پولدارها دارند و افراد بی‌پول ندارند

اولین عادت ۷۰ درصد پولدارها روزانه کمتر از ۳۰۰ کالری هله‌هوله (junk food) مصرف می‌کنند
۹۷ درصد بی‌پول‌ها روزانه بیشتر از ۳۰۰ کالری هله‌هوله می‌خورند

دومین عادت ۸۰ پولدارها روی “یک” هدف مشخص تمرکز کرده‌اند
فقط ۱۲ درصد بی‌پول‌ها چنین کاری می‌کنند

سومین عادت ۷۶ درصد پولدارها چهار روز در هفته ورزش می‌کنند
۲۳ درصد بی‌پول‌ها اهل ورزش مرتب هستند

چهارمین عادت ۶۳ درصد پولدارها موقع رفتن سر کار به کتاب‌های صوتی گوش می‌دهند
.فقط ۵ درصد بی‌پول‌ها چنین عادتی دارند

پنجمین عادت ۸۱ درصد پول‌دارها کارهایی را که باید انجام بدهند لیست می‌کنند (to-do list دارند)
۱۹ درصد بی‌پول‌ها to-do list دارند

ششمین عادت ۶۳ درصد والدین پولدار بچه‌هایشان را مجبور می‌کنند که ماهی دو جلد یا بیشتر کتاب غیرداستانی بخوانند
۳ درصد بی‌پول‌ها چنین عادتی دارند

هفتمین عادت ۲۳ درصد پولدارها اهل ریسک  هستند
۵۲ درصد بی‌پول‌ها ریسک  می‌کنند

هشتمین عادت ۸۰ درصد پولدارها به دیگران زنگ می‌زنند تا تولدشان را تبریک بگویند
۱۱ درصد بی‌پول‌ها چنین کاری می‌ کنند

نهمین عادت ۶۷ درصد پولدارها اهداف‌شان را روزی کاغذ می‌آورند
۱۷ درصد بی‌پول‌ها از این کارها می‌کنند

دهمین عادت ۸۸ درصد پولدارها روزی نیم ساعت یا بیشتر را به مطالعه با هدف کاری یا آموزشی می‌‌گذرانند
فقط ۲ درصد بی‌پول‌ها چنین عادتی دارند

یازدهمین عادت ۶ درصد پول‌دارها ممکن است بگویند چه در سرشان می‌گذرد
۶۹ درصد بی‌پول‌ها خیلی سریع به شما می‌گویند چه در سر دارند

دوازدهمین عادت ۷۹ درصد پول‌دارها هر ماه ۵ ساعت یا بیشتر را در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند
۱۶ درصد فقرا چنین کاری می‌کنند

سیزدهمین عادت ۶۷ درصد پولدارها کمتر از روزی یک‌ساعت تلویزیون نگاه می‌کنند
۲۳ درصد بی‌پول‌ها چنین عادتی دارند

چهاردهمین عادت فقط ۶ درصد پولدارها reality TV تماشا می‌کنند
۷۸ درصد بی‌پول‌ها دنبال چنین برنامه‌هایی هستند

پانزدهمین عادت ۴۴ درصد پولدارها ۳ ساعت قبل از ساعت کاری شرکت‌شان بیدار می‌شوند
۳ درصد فقرا چنین عادتی دارند

شانزدهمین عادت ۷۶ درصد پولدارها عادات روزانه‌شان را – که عامل موفقیت خود می‌دانند – به فرزندان خود آموزش می‌دهند
۱ درصد فقرا چنین کاری می‌کنند

هفدهمین عادت ۸۴ درصد پولدارها معتقدند عادات روزانه‌شان باعث زیاد شدن فرصت‌ها و شانس می‌شود
۴ درصد بی‌پول‌ها چنین اعتقادی دارند

هجدهمین عادت ۷۶ درصد پولدارها می‌گویند عادات بد روزانه باعث بدشدن وضعیت مالی‌شان می‌شود
فقط ۹ درصد بی‌پول‌ها به این مسئله اعتقاد دارند

نوزدهمین عادت ۸۶ درصد پولدارها معقتدند باید تا آخر عمر برای خودبهسازی (self-improvement) آموزش ببینند
۵ درصد بی‌پول‌ها چنین اعتقادی دارند

بیستمین عادت ۸۶ درصد پولدارها عاشق مطالعه‌اند
۲۶ درصد بی‌پول‌ها عاشق مطالعه‌اند

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *